Claes Hahn Balle

cb@legalbase.dk

+45  2068 4467

Claes Hahn Balle

Advokat – Partner

Jeg har bred og mangeårig erfaring som advokat. I mange sammenhænge ser klienten mig som sin foretrukne rådgiver og sparringspartner.

Mit speciale er national og international skatteret. Jeg har fået medhold i flere principielle skattesager både i det administrative system og ved domstolene.

Jeg giver mig tid til at lytte og sætte mig ind i mine klienters udfordringer, og min erfaring gør mig i stand til at løse komplekse sager af varieret karakter.

Klienterne oplever, at jeg tager ansvar for deres sager og at jeg er resultatorienteret. Jeg er klientens mand i processen, helt frem til målet – uanset om sagen afsluttes med procedure eller forligsmægling.

Størstedelen af mine sager bygger på langvarige klientrelationer, og jeg fungerer som Private Client rådgiver for flere privatpersoner bosat i udlandet.

Som betroet rådgiver og sparringspartner varetager jeg klientens interesser i alt fra investeringer til familieretlige forhold.

Jeg arbejder også med virksomhedsoverdragelser, og deltager ofte i forhandlingsprocessen og struktureringen.

Derudover rådgiver jeg skuespillere og andre udøvende kunstnere indenfor områderne medie og entertainment.

Arbejdsområder

 • Skatterådgivning og –proces for både privatpersoner og selskaber i større skattesager
 • Generel rådgivning indenfor erhvervsretlige forhold baseret på forståelse for og indsigt i klientens forhold – kommercielt såvel som personligt
 • Forhandling og udarbejdelse af kontrakter
 • Forberedelse af salgsproces, omfattende aktiv deltagelse i forhandlingsprocessen ved virksomhedsoverdragelser
 • Bistand ved stiftelse af alle former for selskabstyper på baggrund af klientens investeringsbehov, herunder iværksætteri
 • Omstrukturering af virksomheder
 • Medie og entertainment

Erfaringsgrundlag

 • Partner, LegalBase, 2014
 • Partner, ACTIO Advokatpartnerselskab, 2008-14
 • Partner, SES Advokatfirma, 2005-08
 • Advokat, Lundgrens Advokatfirma, 2000-05
 • Research Associate, IBFD Amsterdam, 1999-2000
 • Ekstern Lektor, Jura, Københavns Universitet, 1995-99
 • Fuldmægtig, Landsskatteretten, 1994-99